HYPNOTHERAPIE EN REGRESSIE

 

Met hypnotherapie bedoelen we elke handeling die door de hypnotherapeut wordt uitgevoerd met de bedoeling het genezingsproces bij de cliënt, die op dat ogenblik in hypnose is, op gang te brengen. Hierbij wordt zowel gewerkt met directe suggesties als met regressie.

 

Bij het werken met directe suggestie worden suggesties in hypnose rechtstreeks meegegeven aan het onderbewuste. Bij regressie worden oude gebeurtenissen en/of emoties spontaan of gewild opnieuw beleefd tijdens de hypnosesessie.

 

Bij spontane regressie gaat de man of vrouw in kwestie tijdens de hypnose heel toevallig in regressie, wat betekent dat hij of zij heel spontaan gebeurtenissen en/of emoties beleeft uit het verleden. Aangezien dit spontaan gebeurt, is het als hypnotherapeut dan ook van groot belang voldoende ervaring en vaardigheden te bezitten bij het omgaan met regressie.

 

 

 

Bij gewilde regressie brengt de hypnotherapeut de cliënt heel doelbewust en met diens goedkeuring, terug naar een bepaalde belevenis, gebeurtenis, trauma of emotie uit het verleden.

 

Door eerdere gebeurtenissen uit het verleden te verkennen in het onderbewuste, kan het probleem worden opgelost bij de dieperliggende oorzaak ervan.

 

De informatie welke het onderbewuste vrijgeeft tijdens de hypnose, wordt gebruikt om het genezingsproces in gang te zetten. Dit noemt men hypno-analyse en is een zeer effectieve techniek voor de behandeling van de problemen van het onderbewustzijn. Deze techniek werd ontwikkeld en gebruikt door Dave Elman en Gerald Kein, twee grondleggers van de moderne directe hypnose en hypnotherapie. 

 

 

Elke gediplomeerde Omni Hypnotherapeut beschikt over de nodige vaardigheden en ervaring voor het toepassen van regressie en hypno-analyse. De hypnotherapie welke wordt toegepast is erop gericht de problemen van het onderbewustzijn aan te pakken via de methodes van Dave Elman en Gerald Kein. Indien u op zoek gaat naar de diepere essenties van hypnotherapie, loont het zeker de moeite meer informatie over beide personen op te speuren.

 

Elk probleem vraagt gemiddeld twee à drie sessies, waarbij de tweede sessie plaats vindt 7 à 8 dagen na de eerste. 

 

Hypnotherapie kan indien gewenst, gebeuren in overleg met uw arts en/of psychotherapeut. Aangezien hypnose rechtstreeks werkt met het onderbewuste, kan hypnose de vooruitgang en de resultaten van de psychotherapie heel sterk in positieve zin beïnvloeden. Spreek erover met uw arts of therapeut.